Wie zijn wij …


Stichting BlijeGift ondersteunt maandelijks gezinnen/alleenstaanden die NIET in aanmerking komen voor een wekelijks pakket via de Voedselbank. 


Deze gezinnen/alleenstaanden hebben zo'n € 20,- netto p.m meer te besteden boven de norm van de voedselbank die staat op € 225,- p.m.

Deze gezinnen/alleenstaanden komen daardoor ook NIET in aanmerking voor de kledingbank, dierenbank, zodat de structurele armoede groter is.
Gezinnen/alleenstaanden die 3 jaar ondersteuning hebben gehad via de voedselbank komen niet meer in aanmerking voor een voedselpakket. Dieet of allergieën, dan is er vaak niet veel bruikbaar uit het pakket. Hoge eigen bijdrage medicijnen, dan geen pakket. Waar kan je dan nog aankloppen?
 

Op dit moment ondersteunen wij in de Krimpenerwaard en Rotterdam 71 gezinnen/alleenstaanden met levensmiddelenbonnen deze zijn te verzilveren bij de lokale bakker, slager, supermarkten enz. zodat het voor de lokale winkelier een win-win situatie is.

De samenstelling van het gezin bepaalt de hoogte van het bedrag aan bonnen.
 

Dit jaar willen wij groeien naar de 100/125 gezinnen/alleenstaanden. Potentieel komen in Rotterdam en de Krimpenerwaard 500 gezinnen/alleenstaanden in aanmerking. In de komende jaren willen wij doorgroeien naar deze 500 gezinnen/alleenstaanden.
Uiteraard zijn de groeimogelijkheden afhankelijk van donaties, sponsoren en de door ons opgezette acties.
 

Wij hopen dat u ons wilt ondersteunen zodat wij onze droom waar kunnen maken, maar vooral deze doelgroep een stevige arm om de schouders slaan en hen laten weten dat zij niet alleen staan met deze structurele armoede.

Wij werken samen met bewindvoerders, maatschappelijk werkers en andere geregistreerde hulpverlenende instanties.
Zij verzorgen de screening van cliënten voor onze Stichting.

U kunt zich als particulier niet rechtstreeks aanmelden !

 


Een blije gift geeft een blij gezicht!

Waarom ...

Stichting BlijeGift vindt het belangrijk dat er veel minder armoede is en wil graag zoveel mogelijk gezinnen/alleenstaanden met structurele armoede van een gezonde maaltijd voorzien.

Naast het mooie, nuttige en noodzakelijke werk dat bij de voedselbanken wordt verricht om duizenden gezinnen wekelijks van een voedselpakket te voorzien, bestaat er een nog grotere groep die net niet aan het criterium van de voedselbank voldoet, maar eveneens in armoede leeft.

Stichting BlijeGift wil ruimte geven om de structurele armoede binnen deze groep te beperken.


Een blije gift geeft een blij gezicht.

Iedere maand versturen wij inmiddels naar 
75 gezinnen/alleenstaanden in de Krimpenerwaard en Rotterdam de levensmiddelenbonnen zodat ook deze gezinnen met structurele armoede zelf hun maaltijden kunnen samenstellen.

Een blije gift geeft een blij gezicht.